Για παραπτώματα και συμπεριφορές που κρίνονται εκτός του μαθητικού πλαισίου, μπορεί να εφαρμοστούν οποιαδήποτε από τα προτεινόμενα παιδαγωγικά μέτρα και αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του μαθητή στο σύνολο της.

Επισημαίνεται ότι:

 1)Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, υπόκειται σε κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί κανονισμοί.

2)Στις ίδιες κυρώσεις υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα έγινε σε χρόνο λειτουργίας του σχολείου.

3)Στην περίπτωση που μαθητής, λόγω διάπραξης παραπτωμάτων, τιμωρήθηκε από το Διευθυντή του σχολείου με κλιμακωτές αποβολές από 1-3 μέρες, υποπέσει και πάλι σε παράπτωμα ανάλογης βαρύτητας και παραπεμφθεί στο Σύλλογο, θα τιμωρηθεί με αποβολή που θα υπερβαίνει το δικαίωμα τιμωρίας από το Διευθυντή.