Κηδεμόνας του μαθητή είναι οι φυσικοί γονείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς.

Οι κηδεμόνες:

  1.  Εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο.
  2.  Επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή ? Υ\Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς , οι οποίοι και θα δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις σε παράπονα που συνήθως διατυπώνουν τα παιδιά.
  3. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον και συστηματικά τη φοίτηση, το ήθος και την σχολική επίδοση του μαθητή κι ενημερώνουν το σχολείο εγκαίρως για ειδικά προβλήματα(οικογενειακά, υγείας, δυσλεξίας, μαθησιακά, συμπεριφοράς..) για να αποφεύγονται λάθη από άγνοια.
  4. Εκφράζονται με θετικό τρόπο για το σχολείο μπροστά στα παιδιά τους ,ώστε να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτό και τους εκπαιδευτικούς.
  5. Συμμετέχουν ενεργά στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

Η συνεργασία μεταξύ γονέων και καθηγητών είναι σημαντικός παράγοντας για την εύρυθμη, ομαλή και σε ήρεμο κλίμα σχολική ζωή, στοιχεία που αποτελούν σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο των μαθητών, γι? αυτό οι καθηγητές θα δέχονται τους γονείς για ενημέρωση και συνεργασία κατά τις προγραμματισμένες ημέρες & ώρες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι και για τις διαδικασίες εγγραφών, τις απουσίες και τις σχολικές εκδρομές.