Μάρτιος 2018


Δραστηριότητα στο μάθημα των Εικαστικών , Β' Γυμνασίου.
Ενημέρωση, αναπαράσταση - performance, φωτογράφιση, εικονογράφηση, έκφραση,συζήτηση, αποδοχή, αλλαγή, κατανόηση. 
Μπαίνουμε στη θέση όλων, θύματος και θύτη.
Ενημερωνόμαστε. Επικοινωνούμε. Μιλάμε!


Μικρός ενημερωτικός οδηγός.