1. Η εγγραφή του μαθητή γίνεται με τη υπογραφή του γονέα στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή (καρτέλα).Η εγγραφή στην Α?τάξη πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου.
  2. Ειδικότερα οι γονείς των μαθητών της Α? τάξης πρέπει να καταθέσουν δήλωση* για τη ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν τα παιδιά τους.
  3. Μετεγγραφές μαθητών γίνονται από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαρτίου.