Για την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής - εκπαιδευτικής επίσκεψης απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι:

  1.  Η συμμετοχή ενός ελάχιστου αριθμού μαθητών που η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.
  2.  Η εντός καθορισμένων προθεσμιών έγκριση της εκδρομής από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  3. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της έγκρισης ή μη της αίτησης συμμετοχής του μαθητή σε εκδρομή (μονοήμερη ή πολυήμερη) εάν ο μαθητής έχει ελεγχθεί κατ? επανάληψη για τη συμπεριφορά του.