ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ́ ΟΨΙΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ:

 1.  Απουσίες κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για συμμετοχή σε εγκεκριμένες δραστηριότητες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
 2. Απουσίες μαθητών που ανήκουν σε άλλα δόγματα τις επίσημες αργίες αυτών των δογμάτων.

 3. Απουσίες λόγω μετεγγραφής ( 2+1=3 ημέρες)

 4. Απουσίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

 5. Απουσίες λόγω μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό

 6. Απουσίες έως 24 ημέρες λόγω:

  I. Αιμοκάθαρσης

  II. Θεραπείας αποδοχής μοσχεύματος

  III. Θεραπείας για μαθητές που πάσχουν από νεοπλασίες

  IV. Σακχαρώδους διαβήτη

  V. Μεσογειακής αναιμίας

 7. Απουσίες έως 20 ημέρες λόγω σοβαρού και επείγοντος περιστατικού όπως:

  Χειρουργική επέμβαση

  Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη

  Θεραπείες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ‘Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ́ ΟΨΙΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ:

 •  Απουσίες έως 2 εβδομάδες για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (μουσική, χορός, καλές τέχνες) μεγάλης εμβέλειας.
 • Απουσίες για συμμετοχή σε:

          --- Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του υπουργείου Παιδείας

         --- Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες έως 5 ημέρες

              --- Σε αθλητικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας  έως 10 ημέρες


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Η απουσία καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης
Υπογράφεται στην αρχή κάθε ώρας.
Τηρείται Βιβλίο Φοίτησης από τον υπεύθυνο καθηγητή ( ηλεκτρονικά)
Αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο μεταφέρονται στο Ατομικό Δελτίο μαθητή ( ηλεκτρονικά) και στον έλεγχο.
Κατά τη λήξη του Β ́ τετράμηνου το συνολικό άθροισμα καταχωρίζεται στο Ατομικό Δελτίο μαθητή και έτσι προκύπτει ο χαρακτηρισμός της φοίτησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ:

ΕΠΑΡΚΗΣ // Όταν ο συνολικός αριθμός απουσιών δεν υπερβαίνει 114

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ// Αλλιώς σημαίνει ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας που οφείλει να ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του παιδιού.

 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή για 3 συνεχείς ημέρες ή πραγματοποίηση 30 απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνεί με ηλ. Ταχ., ή τηλεφωνικά ,ή επιστολή με τον κηδεμόνα και ενημερώνει το Δ/ντή.

 • Ο υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνεί και στο 1ο 5ημερο κάθε μήνα αν υπάρχουν αλλαγές.