Από το σχολικό έτος 2013-2014 εφαρμόζεται ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών σε όλα τα Ημερήσια Γυμνάσια.  Κατά το σχολικό έτος 2014-2015, στη Γ τάξη διδάσκονται τα μαθήματα σύμφωνα με το παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ακολουθούν η τάξη Α και Β. 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεβάστε εδώ το Πρόγραμμα Σπουδών με ισχύ έως τον Ιούνιο 2015 για την Γ τάξη μόνο.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεβάστε εδώ το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(για μαθητές που φοίτησαν στην Α τάξη από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄

Β΄

Γ'

Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

2

1

1

Γεωγραφία

2

2

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

2

2

2

Τεχνολογία & Πληροφορική

Τεχνολογία

1

1

1

Πληροφορική

1

1

1

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Οικιακή Οικονομία

Οικ. Οικονομία

2

1

-

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

1

1

2

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

 
Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών
(Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ισχύει μόνο για τους μαθητές της Γ τάξης)
 

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΗ

Β΄

Γ΄

1

Θρησκευτικά

2

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

3

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

4

Ιστορία

2

2

3

5

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 

-

-

2

6

Αγγλικά

3

2

2

7

Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά

2

2

2

8

Μαθηματικά

4

4

4

9

Φυσική

-

2

2

10

Χημεία

-

1

1

11

Γεωγραφία

2

2

-

12

Βιολογία

2

-

2

13

Φυσική Αγωγή

3

3

2

14

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

1

1

1

15

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

1

1

1

16

Οικιακή Οικονομία

1

2

-

17

Πληροφορική

1

1

1

18

Τεχνολογία

1

1

-

19

ΣΕΠ

-

-

1

 

Σύνολο ωρών κατά τάξη

35

35

35