Μπορείτε να δείτε από εδώ το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου κατά τμήμα. Κάντε κλικ στο τμήμα που θέλετε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Α1

Α2

Α3

Α4

Β1

Β2

Β3

Β4 

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4 

 

Το πρόγραμμα ισχύει από 20-11-23