1.  Ο χώρος του σχολείου εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους ρύπανση η φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν, ανεξαιρέτως.
  2. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων ή η με άλλους τρόπους ρύπανση θρανίων, καρεκλών και τοίχων του σχολείου. Μαθητής/τρια ή τμήμα που προκαλεί φθορές ή ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαμβάνει το κόστος και τον κόπο αποκατάστασης.
  3. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους ή σχολικών οργάνων. Το κόστος τους είναι υψηλό, γι? αυτό κάθε καταστροφή που προκαλείται από μαθητές/τριες θα αποκαθίσταται από τους ίδιους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι στις αίθουσες εργαστηρίων.
  4. Διαπιστωμένες φθορές της σχολικής περιουσίας κατά τη διάρκεια εξωσχολικών ή άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών, εκτός σχολικού ωραρίου, θα αποκαθίστανται οικονομικά και σε εργασία από τους ίδιους.
  5. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί πέρα από την οικονομική διάσταση έχουν ως μεγαλύτερη συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.