1. Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε εκδρομές (μονοήμερες ή πολυήμερες) οφείλουν να υπακούουν με προθυμία στις οδηγίες των καθηγητών/τριων και συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς αντιρρήσεις και γκρίνια, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να απευθύνονται αμέσως προς τους συνοδούς καθηγητές/τριες σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, απρόβλεπτης δυσκολίας ή ατυχήματος.
 3. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης ? επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωραρίου ύπνου κλπ).
 4. Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία ? ξενοδοχεία ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους οι οποίοι και θα τιμωρούνται αυστηρά.
 5. Απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω:
  1.  Η μεταφορά και χρήση οινοπνευματωδών ποτών καθώς και το κάπνισμα .
  2. Η ενοικίαση και χρήση ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου.
 6. Είναι καλό να μην προκαλούν με πειράγματα ? ύβρεις ? χειρονομίες άλλους συμμαθητές-τριες τους και ακόμα περισσότερο περαστικούς ή ξένους όταν κυκλοφορούν ομαδικά σε δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους.
 7. Να θυμούνται ότι σκοπός της εκδρομής είναι να βιώσουν όλοι, μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες καινούριες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, αλλά κυρίως την ευχαρίστηση να περάσουν μαζί και σε συνεργασία όσο γίνεται καλύτερα.
 8. Το σχολείο γενικά διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρεί μαθητή/τρια που παραβαίνει συστηματικά τους κανονισμούς ή παρεκτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά διατηρεί και την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, προσδοκώντας τη συνεργασία και κατανόηση των μαθητών/τριών του.