1.  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εξέρχονται οπωσδήποτε στο προαύλιο σε περίπτωση καλοκαιρίας ή παραμένουν στους διαδρόμους, εκτός αίθουσας, σε περίπτωση κακοκαιρίας. Διευκολύνουν έτσι το έργο των εφημερευόντων στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να υπακούνε.
  2. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν στην αίθουσα μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και με άδεια του εφημερεύοντα.
  3. Δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο για αγορά προϊόντων (υπάρχει το κυλικείο γι? αυτό), ούτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού.
  4. Αποφεύγουν να συζητούν με εξωσχολικά πρόσωπα από τα κάγκελα της αυλής και δεν προσκαλούν φίλους τους μέσα στο χώρο του σχολείου.
  5. Οφείλουν να έχουν πάντα το νου τους στο κουδούνι, ώστε να μην καθυστερούν με τη δικαιολογία ότι δεν το άκουσαν από το βάθος της αυλής. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα προσπαθούν να μπουν στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή/τριας εκτός βέβαια αν ήταν απασχολημένοι/ες σε βεβαιωμένη εργασία του σχολείου.
  6. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά για λόγους προστασίας της υγείας των μαθητών/τριών αλλά κυρίως προς αποτροπή εθισμού τους σ? αυτό, ,αλλά και γιατί αποτελεί αρνητικό πρότυπο.
  7. Απαγορεύεται η παραμονή μέσα στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και στον εξωτερικό χώρο αυτών.
  8. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο δεν διαταράσσουν την ησυχία των περιοίκων με οποιονδήποτε τρόπο.
  9. Το ντύσιμο και γενικά η εμφάνιση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος είναι καλό να βρίσκεται σε πλαίσια ευπρέπειας, χωρίς ακρότητες και υπερβολές που δυνατόν να προκαλούν το κοινό αίσθημα. Όταν υπάρξουν ακραίες περιπτώσεις που είναι προφανείς, τότε το 5/μελές συμβούλιο της τάξης με τον υπεύθυνο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο σύλλογο διδασκόντων.
  10. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να παραμένουν στο πίσω μέρος των κτιρίων καθώς και στο χώρο μετά τις τουαλέτες των κοριτσιών προς την πλευρά του Λυκείου.