1.  Είναι καλό και ωφέλιμο να παρακολουθούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλοι οι μαθητές\τριες.
  2. Οι μαθητές\τριες που συμμετέχουν ή παρακολουθούν εκδηλώσεις του σχολείου δεν επιτρέπεται να ενοχλούν ή να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διεξαγωγή τους.
  3. Η συμπεριφορά μαθητών\τριών που συμμετέχουν σε παρελάσεις, εκκλησιασμούς, η άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που προβάλουν προς τα έξω την εικόνα του σχολείου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική ή κόσμια.