1.  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα για κάθε μάθημα βιβλία και τετράδια, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και βέβαια να μην τα εγκαταλείπουν κάτω από το θρανίο τους.

 2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν τη ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητής/τρια που τιμωρείται με τρεις(3) ωριαίες αποβολές, στη συνέχεια τιμωρείται με αποβολή μιας(1) ημέρας.

 3.  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου παραγωγής-αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας στο χώρο του σχολικού κτιρίου με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

 4. Οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με ευγένεια και αμοιβαίο σεβασμό.

 5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους προς τη γνώμη καθηγητή/τριας ή συμμαθητή/τριας, διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους με ηρεμία και σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων, χωρίς επιθετική, ειρωνική ή υποτιμητική διάθεση. Είναι αυτονόητο ότι με ανάλογο τρόπο θα αντιμετωπίζονται από όλους τους εκπ/κούς σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

 6. Οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα όλων των τεστ, διαγωνισμάτων ή εργασιών που γράφουν στο σχολείο ή στο σπίτι, τα οποία θα τους επιστρέφονται σε εύλογο χρόνο ώστε να έχουν άμεση αντίληψη των πιθανών λαθών, διορθώσεων και φυσικά του βαθμού τους. Οι βαθμοί των τριμήνων θα ανακοινώνονται μόνο μέσω ελέγχων στους γονείς.

 7. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν απασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.

 8. Κατά τη διάρκεια τεστ ή διαγωνισμάτων, δεν υπονομεύουν την διαδικασία με αντιγραφή ή συνεννοήσεις κάθε είδους. Αντίθετα, συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του διδάσκοντα και φυσικά δεν επιτρέπεται να αρνηθούν ατομικά ή συλλογικά τις προγραμματισμένες διαδικασίες. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του επίσημου προγραμματισμένου ωριαίου διαγωνίσματος του τριμήνου παραμένουν υποχρεωτικά στην αίθουσα 30 λεπτά. Σε περίπτωση σοβαρού προσωπικού προβλήματος ο καθηγητής/τρια θα κρίνει κατά περίπτωση και θα ενημερώνει το Δ/ντή.

 9. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας καθηγητή/τριας, τα τμήματα θα ενημερώνονται για αυτό μέσω Δ/νσης και θα εξέρχονται στο προαύλιο με ησυχία, εφόσον τους δοθεί η σχετική άδεια. Δεν θα κυκλοφορούν δηλαδή στους διαδρόμους, ενοχλώντας με οποιοδήποτε τρόπο τις υπόλοιπες τάξεις, ούτε θα παίζουν μπροστά από την αίθουσα του ισόγειου, στη σχολική αυλή.

 10. Σε περίπτωση έκτακτης αδιαθεσίας ή άλλου σοβαρού προβλήματος, ζητούν άδεια εξόδου από τον καθηγητή/τρια με διακριτικό τρόπο και επανέρχονται σε εύλογο χρόνο.

 11. Οι μαθητές που στη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής παίζουν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ να τηρούν τους κανόνες τάξης και συμπεριφοράς, να μη χειροδικούν και να μην παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι μαθητές να μη φέρουν μπάλες στο σχολείο.

 12. Οι μαθητές εφαρμόζουν το σχεδιάγραμμα της τάξης όπως αυτό έχει συνταχθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή και ορίζει τη θέση κάθε μαθητή