1.  Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι της προσευχής.
  2. Οι μαθητές δεν εισέρχονται στις αίθουσες πριν από την προσευχή, εκτός αν ο καιρός δεν επιτρέπει την παραμονή τους στο προαύλιο.
  3. Τα τμήματα συντάσσονται στους ορισμένους με διαγραμμίσεις χώρους της αυλής, με τάξη και χωρίς φωνές. Οι εφημερεύοντες καθηγητές θα εποπτεύουν τη σύνταξή τους.
  4. Η προσευχή απαγγέλλεται από μαθητή/τρια.
  5. Η εξώπορτα θα μένει κλειστή κατά τη διάρκεια της προσευχής, θα ανοίγει με τη λήξη της για τυχόν καθυστερημένους και θα κλείνει μετά για το υπόλοιπο σχολικό ωράριο.
  6. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες χωρίς φωνές ή άλλους θορύβους, αναμένοντας τον καθηγητή/τρια και χωρίς να περιφέρονται σε άλλους χώρους. Το ίδιο θα ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες.
  7. Μετά την είσοδο του καθηγητή/τριας δεν επιτρέπεται η είσοδος καθυστερημένου μαθητή/τριας κατά την πρώτη αλλά και όλες τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες.
  8. Οι μαθητές/τριες, που καθυστερούν κατά την πρώτη ώρα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, θα προσέρχονται οπωσδήποτε στο γραφείο της Δ/νσης για να αναφέρουν το λόγο, ώστε να γίνονται δεκτοί με άδεια της Δ/νσης και στις δύο περιπτώσεις.