Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία των e-εγγραφών από το επισυναπτόμενο έγγραφο, και να συμπληρώσετε είτε μέσω e-gov είτε στη φωτοτυπία που μοιράστηκε στους μαθητές τις σχετικές Υ.Δ.

 

Όλη η σχετική πληροφόρηση σας έχει προωθηθεί και στο email των κηδεμόνων που είναι δηλωμένο στο Myschool.

 

Προς διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων, σας προσδιορίζουμε τη διεύθυνση για τη σύνταξη Υ.Δ. μέσω e-gov:

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

 

 Δείξτε την πρέπουσα προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων, πριν την κατάθεση των δηλώσεων στο σχολείο, το αργότερο έως τις 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή

 

Ο Δ/ντης