Ενημέρωση για το Γυμνάσιο

 

 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα:

  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΒΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 30 ΜΑΪΟΥ


  Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

  Ομάδα Α’
  1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α. Γλώσσα Β. Λογοτεχνία
  2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α. Αρχαία Ελληνικά Β. Αρχαία Μετάφραση
  3) Μαθηματικά
  4) Φυσική
  5) Ιστορία
  6) Βιολογία
  7)Αγγλικά


  Ομάδα Β΄

  1) Χημεία
  2) Γεωλογία-Γεωγραφία
  3)Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
  4)Θρησκευτικά
  5) Δεύτερη ξένη γλώσσα
  6) Οικιακή Οικονομία
  7)ΤεχνολογίαΠληροφορική


  Ομάδα Γ΄
  1) Εργαστήριο Δεξιοτήτων
  2) ΜουσικήΚαλλιτεχνικά
  3) Φυσική Αγωγή

   

 

Διαδικασία αξιολόγησης

 

Ομάδα Α΄& Β΄

 

Διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) 4μηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται. (Ν.4823/3-8-2021).

 

Ομάδα Γ΄

 

Δεν διενεργείται καμία 4μηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.
Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

 


1-15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄

 


1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- Έναρξη μαθημάτων
Διεξάγεται η δεύτερη εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.

 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης ΥΑ 55831/Δ2/20-5-2021

 


Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής/απόλυσης:
i) Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)
ii) Όταν έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία πλήρες (13).
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’, οι επαναληπτικές
εξετάσεις είναι προφορικές.

 


Y.A. 79942/ΓΔ4/31-5- 2019
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 


ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ «Πατέρας ΚΑΙ Μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια σύμφωνα με τον αστικό κώδικα»

 

Κανένα στοιχείο σχολικής κατάστασης δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα ή σε πρόσωπο που έχει ορίσει αυτός.

 


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Οι μαθητές/μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ( π.χ ασθένεια) ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το παιδί του. Τέλος, εάν κάποιος γονέας /κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου και προσέρχεται , προκειμένου να το παραλάβει.

 

 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΌΨΙΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ:

 

 1. Απουσίες κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για συμμετοχή σε εγκεκριμένες δραστηριότητες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  2. Απουσίες μαθητών που ανήκουν σε άλλα δόγματα τις επίσημες αργίες αυτών των δογμάτων .
  3. Απουσίες λόγω μετεγγραφής (2+1=3 ημέρες)
  4. Απουσίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
  5. Απουσίες λόγω μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό
  6. Απουσίες έως 24 ημέρες λόγω:

  I. Αιμοκάθαρσης

  II. Θεραπείας αποδοχής μοσχεύματος

  III. Θεραπείας για.μαθητές που πάσχουν από νεοπλασίες

  IV. Σακχαρώδους διαβήτη

  V. Μεσογειακής αναιμίας

  7. Απουσίες έως 20 ημέρες λόγω σοβαρού και επείγοντος περιστατικού όπως:

  I. Χειρουργική επέμβαση

  II. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη

  III. Θεραπείες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις που απαιτούν νοσοκομειακή

  περίθαλψη.


  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ‘Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


  ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ'ΟΨΙΝ
  ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ:
  Απουσίες έως 2 εβδομάδες για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (μουσική, χορός, καλές τέχνες) μεγάλης εμβέλειας.
  Απουσίες για συμμετοχή σε:
  1. Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του υπουργείου Παιδείας
  2. Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες έως 5 ημέρες
  3. Σε αθλητικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας έως 10 ημέρες


  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
  Η απουσία καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης
  Υπογράφεται στην αρχή κάθε ώρας.
  Τηρείται Βιβλίο Φοίτησης από τον υπεύθυνο καθηγητή ( ηλεκτρονικά)
  Αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο μεταφέρονται στο Ατομικό Δελτίο μαθητή ( ηλεκτρονικά) και στον έλεγχο.
  Κατά τη λήξη του Β΄τετράμηνου το συνολικό άθροισμα καταχωρίζεται στο Ατομικό Δελτίο μαθητή και έτσι προκύπτει ο χαρακτηρισμός της φοίτησης

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ:
  ΕΠΑΡΚΗΣ: Όταν ο συνολικός αριθμός απουσιών δεν υπερβαίνει 114
  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: Αλλιώς σημαίνει ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας που οφείλει να ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του παιδιού.

 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή για 3 συνεχείς ημέρες ή πραγματοποίηση 30 απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνεί με ηλ. Ταχ., ή τηλεφωνικά ,ή επιστολή με τον κηδεμόνα και ενημερώνει το Δ/ντή. Ο υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνεί και στο 1ο 5ημερο κάθε μήνα αν υπάρχουν αλλαγές.

 • Διαχείριση μαθητή/τριας στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊσύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR)

 • Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

 • Ο/Η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης,

 • Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  Οι μαθητές/τριες όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης. Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών/ τριων που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ'οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr - EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, την οποία και προσκομίζουν στο σχολείο.


  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  A. Παρατήρηση
  Β. Επίπληξη
  Γ. Αποβολή 1 ημέρα
  Δ. Αποβολή 2 ημέρες
  E. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
  Εκτός του Α τα άλλα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (ποινολόγιο)
  Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν και απασχολούνται στο σχολείο με απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την ποινή.
  Τα παιδαγωγικά μέτρα Γ&Δ επιβάλλονται εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση έστω και μεμονωμένη.


  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 • Αν ένας μαθητής παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργεία του μαθήματος μπορεί να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας (ωριαία αποβολή). Μετά από 3 ωριαίες από τον ίδιο διδάσκοντα ή 5 συνολικά μεριμνά το Συμβούλιο Τμήματος.

 • Στους μαθητές που έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους απονέμεται με απόφαση συλλόγου Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης.

 • Στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό «’Αριστα» (≥ 18,5) απονέμεται «Αριστείο Προόδου».

 • Στους μαθητές κάθε τμήματος με το μεγαλύτερο βαθμό και διαγωγή εξαιρετική

  απονέμεται «Βραβείο προόδου».

 

 

(κάντε κλικ για να ανοίξει το αρχείο σε pdf  μορφή): Ενημέρωση για το Γυμνάσιο