Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα θέματα (σε μορφή pdf)

 

Διαγώνισμα Α' τάξης στο κεφάλαιο Α5

Ομάδα: Α1α Α1β Α2α Α2β Α3α Α3β

 

Διαγώνισμα Γ' τάξης στο κεφάλαιο Α2

Ομάδα: Γ2α Γ2β