Η συλλογή πληροφοριών για τον τόπο μας, είναι μια διαθεματική εργασία του τμήματος Β2(2009-10) στα πλαίσια της πρώτης ενότητας του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα.