Στο εσωτερικό ενός τριγώνου ΑΒΓ, με Β και Γ οξείες γωνίες, να εγγράψετε ένα τετράγωνο ΔΕΖΗ, ώστε τα σημεία Δ και Η να βρίσκονται πάνω στην πλευρά ΒΓ, το σημείο Ε στην ΑΒ και το σημείο Ζ στην ΑΓ, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα

Για να ανοίξετε τη δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να «πειραματιστείτε» με το πρόβλημα, ώστε να βρείτε τη λύση, πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

Για να δείτε μια άλλη λύση αυτού του προβλήματος, πατήστε εδώ.

Εφαρμόστε την ίδια μέθοδο που υποδεικνύει η δραστηριότητα για να λύσετε και το ακόλουθο πρόβλημα:

Στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ ενός τριγώνου ΑΒΓ με τις γωνίες Β και Γ οξείες να βρείτε τα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, ώστε ΒΔ=ΔΕ=ΕΓ, όπως στο διπλανό σχήμα.

Από τον Γεώργιο Κυριακόπουλο

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα θέματα (σε μορφή pdf)

 

  • Ωριαίο Διαγώνισμα Β΄ Τριμήνου στα Μαθηματικά της Β Γυμνασίου (κεφ. Β2)
  •                     Ομάδα Α   Ομάδα Β

 

 

  • Ωριαίο Διαγώνισμα Β? Τριμήνου στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου (§§ Α 2.1, 2.2, 2.4)

Ομάδα 1Α     Ομάδα 1Β     Ομάδα 4Α     Ομάδα 4Β

 

Κάνε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ξεκινήσει η δραστηριότητα